Contributie

De contributie wordt betaald per kwartaal en bedraagt per jaar: 

tot 12 jaar : € 175,00
tussen 12 en 18 jaar : € 250,00
vanaf 18 jaar : € 280,00
Niet-competitie spelende jeugdleden tot 12 jaar : € 115,00
Niet-competitie spelende jeugdleden vanaf 12 jaar : € 170,00
recreanten : € 55,00

 

De leeftijd op 1 januari van het seizoen is bepalend. Bij de contributie zijn de kosten voor een tenue niet opgenomen. De contributie wordt via automatische incasso in 4 delen geïnd, dit gebeurd in september, november, februari en april. Ons rekeningnummer is NL32RABO0112338089 van de Rabobank.

Ouders met een laag inkomen kunnen via 'Leergeld' een bijdrage in de contributiekosten en kleding ontvangen. Op de website van leergeld kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Rabobank

bbc

decathlon300x250