Agenda ALV

 

Beste (ouders en verzorgers van onze) leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van Black Shots op:

Datum: 	dinsdag 27 september 2011
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: 't Brandpunt Brandevoort


De agenda is als volgt:

1.	Opening;
2. Mededelingen en ingekomen stukken;
3. Jaarverslag voorzitter en secretaris;
4. Verslag kascommissie;
5. Jaarrekening 2011;
6. Begroting 2011 - 2012;
7. Huishoudelijk Reglement (bijgevoegd);
8. Teamindelingen seizoen 2011 - 2012;
9. Uitleg taken;
10. Vacatures;
11. Rondvraag;
12. Sluiting.


We hopen jullie allen te ontmoeten.

Willen jullie alsjeblieft vooraf via mail of telefonisch doorgeven of je er wel of niet bij kunt zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur

Roy Boermeester, secretaris
secretaris@blackshots.nl of 06 2260 7366 (mobiel)

Rabobank

bbc

decathlon300x250