ALV

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden in mei, tijd, locatie en agenda worden minimaal twee weken van tevoren aan alle leden bekend gemaakt. Tijdens de ALV dient het Bestuur verantwoordelijkheid af te leggen voor al haar (financiële) daden. Ook belangrijke veranderingen binnen de vereniging dienen aan bod te komen, zoals contributiewijzigingen, eventuele bestuursveranderingen, enzovoort.

Tijdens de ALV brengt de secretaris het jaarverslag ten gehore en er vindt rapportage plaats van alle andere commissies. ook de kascommissie brengt tijdens de ALV verslag over het gevoerde financiële beleid. Tijdens de ALV wordt ook de kascommissie opnieuw gekozen.

 

Notulen

31 mei 2012
21 november 2012
22 mei 2013
23 september 2014
19 mei 2015
15 oktober 2015
30 mei 2016

 

Rabobank

bbc

decathlon300x250