Privacy

De privacy van onze leden is voor het bestuur van basketbalvereniging Black Shots van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Door het lidmaatschap van onze vereniging laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van jouw lidmaatschap bij basketbalvereniging Black Shots, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Met uitzondering van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en de Rabobank geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.

Sportlink

Speciale aandacht willen wij schenken aan jouw gegevens in Sportlink. De algemene Verordening Gegevensbescherming stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf meer mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de Sportlink basketbal app. De NBB adviseert dat alleen ouders van leden onder de 16 jaar de gegevens kan wijzigen in Sportlink. Op de volgende pagina heeft Sportlink toegelicht wat de ouder/ verzorger per situatie moet doen. 

Rabobank

bbc

decathlon300x250