Reglement

In het Huishoudelijk Reglement is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Black Shots. Het beschrijft rechten en plichten, niet alleen van de leden maar ook van het bestuur en de verschillende commissies. Het Huishoudelijk Reglement is ondergeschikt aan de statuten van de vereniging. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het Huishoudelijk Reglement daarmee in tegenspraak is. Ieder lid wordt geacht de statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen en deze na te leven.

Download het hier

Rabobank

bbc

decathlon300x250